Suy đến tận cùng - Cách TríHôm nay lạc lên 19 Lê Thánh Tông ngước nhìn hai chữ Hán trên cổng. Hai chữ trên là Cách Trí có nghĩa là suy nghĩ đến tận cùng sự việc, có lẽ là khẩu hiệu của (Trường) Đại học Đông Dương.

Có lẽ hiếm có Slogan nào đơn giản mà đúng tinh thần đại học đến như vậy!


share from Facebook Đàm Q. Minh,

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc