Có một thứ bạn phải khiến người khác phải mặc cảm...

photo courtesy: alex guillaume,


Bạn có thể mặc cảm khi ở cái nhà chưa đủ rộng

Bạn có thể mặc cảm khi đi cái xe chưa đủ sang

Bạn có thể mặc cảm khi chưa thể phụng dưỡng bố mẹ như kỳ vọng

Bạn có thể mặc cảm khi chưa đủ điều kiện cho con cái học ở những ngôi trường tốt nhất

Bạn có thể mặc cảm khi sống trong họ mạc làng xã chưa đóng góp được nhiều

Bạn có thể mặc cảm khi gặp gỡ đồng nghiệp bạn bè thấy thua thiệt điều này điều khác

Nhưng có một thứ bạn phải khiến người khác phải mặc cảm với bạn, đó là sự kiên trì bền bỉ và ý chí nỗ lực vươn lên. Mỗi ngày. Bạn hoàn toàn có thể tự tin xuất hiện ở bất kỳ đâu, gặp gỡ bất kỳ ai và gia nhập bất kỳ một hội nhóm nào. Bạn xứng đáng nhận được sự ngưỡng mộ và nể phục.

Vì bạn làm được điều mà ít người có thể làm được.

Bạn là một chiến binh!

Cảm phục bạn!

share from Facebook Hoàng Trung Dũng,

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc