Danh Môn Chánh PháiSáu đại môn phái, Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi, Côn Luân, Không Động, Hoa Sơn, đại diện cho danh môn chánh phái kéo lên Quang Minh Đỉnh tiêu diệt Minh Giáo, một giáo phái mà họ gọi là ma giáo. Các anh hùng hào kiệt trong sáu đại môn phái vừa chém vừa g.iết vừa tự hào về cái sự danh môn chánh phái của mình, cho rằng mình đang thế thiên hành đạo, diệt ma trừ ác.

Cuối cùng, hóa ra Minh Giáo là thế lực của nhân dân Trung Hoa chống lại ngoại xâm Mông Cổ. Còn danh môn chánh phái là đám người vừa thiếu hiểu biết vừa mặc kệ quốc gia dân tộc, chỉ chăm chăm lo trả tư thù với tìm kiếm lợi ích cá nhân. Do đó họ bị triều đình Mông Cổ dùng cái danh “danh môn chính phái” dắt mũi để dùng người Hán diệt người Hán. Thế nhưng họ mặc kệ, cứ hăng say giúp triều đình Mông Cổ tiêu diệt những người Hán chống ngoại xâm, vì vừa được trả tư thù, vừa được lợi ích cá nhân, vừa được cái danh “danh môn chính phái” trừ ma diệt ác.

Để dắt mũi người khác thì có hai cách: danh hoặc là lợi. Sử dụng lợi ích để dắt mũi thì chỉ dắt mũi được tầm 80% người ta mà thôi, vì sẽ có tầm 20% vì sĩ diện mà (giả bộ) không màng đến lợi ích. 80% bị dắt mũi bằng lợi ích thì cũng không tự hào gì lắm nên làm cũng được chừng 80% năng suất, còn phải giấu giấu diếm diếm.

Nhưng nếu sử dụng cái danh để dắt mũi thì ôi thôi, dắt được phải đến 99.99%. Gần như ai cũng háo danh, nhất là những cái danh leng keng lấp lánh như “danh môn chính phái” chẳng hạn. Mà bị dắt mũi kiểu này tự hào lắm nhen, nên làm việc phải nói là 101% năng suất, mà còn tự hào đánh trống khua chiên nữa.

Cũng như các sĩ phu Nho giáo hồi xưa, được các thế lực phong kiến ban cho cái danh “sĩ phu”, “trí thức” đồ thì cúc cung tận tụy phục vụ cho lợi ích của các tập đoàn phong kiến bằng cách đàn áp bóc lột người dân thông qua giáo dục và quản trị xã hội. Thế nhưng ai cũng tự hào lắm cơ.

Thế nên mỗi khi bạn thấy mình “danh môn chánh phái” lắm cơ, thì hãy nhìn lại xem là mình có đang bị ai dắt mũi hay không? Bạn có thể thay thế từ “danh môn chánh phái” bằng từ “trí thức”, “sĩ phu”, … hay thời thượng hơn là “dân chủ”, “cấp tiến”, “tỉnh thức”, …

Nói chứ, cũng nhiều người biết là bị dắt mũi. Nhưng vì cái danh nó hấp dẫn quá nên nhắm mắt đưa chân haha!

share from Facebook Nga Ho-Dac,

2 Comments

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc