Dự án nhà ở xã hội nào ok?Nhận xét này đúng, mà ngộ hơn là có người đi ủng hộ chính sách sai rõ ràng như vậy.

Nhìn những chương trình affordable housing của các nước, từ giải phóng mặt bằng, sở hữu đất, tiền tín dụng và xây nhà đều do Nhà nước cover. Tư nhân chỉ giúp giải ngân và làm nhà thầu xây. Lợi nhuận trên phần đó đã được ấn định sẵn (ví dụ HDB của Sing áp), nhưng có lời vì phần chi phí đất ông chính phủ giải quyết cho ra chi phí hợp lý rồi.

Như vậy giá nó mới "affordable", nhưng ngân sách thì tan nát khi gánh cho số đông, ví dụ UK và một số nước lục địa Châu Âu, nên UK thả cho lạc trôi affordable housing được nhiêu hay nhiêu còn thuế Châu Âu thì cao.

Sing, Hà Lan và Bắc Âu làm được vì dân chưa đông và ngân sách nói chung dồi dào nhờ giá trị tạo ra/lao động cao hoặc thuế cao. Nhưng mô hình Sing rồi sẽ phải tăng thuế để cover thôi khi cho ngân sách ngày một lớn.

VN thì bảo tư nhân cover phần lớn các chi phí rồi họ còn phải có lời nữa. Vậy affordable cái chỗ nào nổi? Ngân sách VN thì ai tìm hiểu cũng biết rồi, căng mình gánh chi thường xuyên.

share from Facebook Ho Quoc Tuan,

9 Comments

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc