Không còn được cho vay để mua "nhà ở thương mại được hình thành trong tương lai"Người ta ngăn chặn việc dùng nhà ở hình thành trong tương lai để đi thế chấp là đúng, vì làm thế sẽ rủi ro rất cao cho hệ thống ngân hàng. Sẽ bị sụp đổ dây chuyền nếu chủ đầu tư dự án không thể hoàn thành nhà đúng hạn. Khi đó cái gọi là nhà dùng để thế chấp chỉ là đống gạch và bê tông không dùng làm gì được, ngân hàng sẽ chết trước khi kịp phát mại đống đó, mà thủ tục phát mại cũng sẽ rất khó, do khó bán, khó mua, khi nó còn chưa thành cái nhà.

Mấy ông hiệp hội ăn hại đái khai này chỉ biết nghĩ tới quyền lợi phe nhóm của mình mà thôi. Chặn thế chấp như thế sẽ khó bán nhà mà. Bong bóng BĐS cũng từ mấy trò này mà ra thôi.

share from Facebook Dương Quốc Chính,

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc