Korea–Khitan WarKorea–Khitan War: Phim series cổ trang Hàn Quốc về chiến tranh Cao Ly- Khiết Đan ở thế kỷ thứ 10, xem khá hấp dẫn, tình tiết nhanh, đầu tư dựng cảnh hoành tránh, nội dung bám lịch sử khá sát.

Trong lịch sử, Khiết Đan từng ba lần đem quân đánh Cao Ly nhưng nhìn chung đều thất bại về chiến lược, trong đó có một trận đại bại về quân sự khi quân Cao Ly tiêu diệt quân Khiết Đan có quân số đông gấp gần 10 lần (trận này được coi là một trong ba chiến công vĩ đại nhất của Triều Tiên thời cổ đại, cùng với chiến công Câu Cao Ly đánh bại Tuỳ Dạng Đế và Lý Thuấn Thần đánh bại quân Nhật trên biển.

Nhà Cao Ly cai trị Triều Tiên hơn 400 năm cũng theo chế độ nội hôn, anh chị em họ lấy nhau như nhà Trần ở Việt Nam, thậm chí còn quy định là người nối ngôi phải có cả bố và mẹ đều là dòng dõi của Cao Ly Thái Tổ.

share from Facebook Linh Hoang Vu,

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc