Cảm hứng yêu nước trong kho tàng thơ ca Việt NamLòng yêu nước của người dân Việt luôn có tính cụ thể, gắn với đồ ăn, thức uống. Nguyễn Đình Thi viết về lòng yêu nước của người nông dân Việt Nam khi bị đề quốc cướp miếng cơm:

“Bát cơm chan đầy nước mắt

Bay còn giằng khỏi miệng ta”.

Thế cho nên:

“Từ gốc lúa bờ tre hồn hậu

Đã bật lên những tiếng căm hờn”.

Với người dân Hà Nội thì nỗi căm hờn đến không phải từ bát cơm, mà là từ bát phở bị thằng giặc nó hất đổ.

“Khi bát phở đưa lên miệng bị hất đổ.

Đó là lúc lòng yêu nước được phát lộ”

(Phi Tiến Sơn).

Đạo diễn đã tỏ ra có sự hiểu biết sâu sắc về tình yêu phở của người Hà Nội, món quốc hồn, quốc tuý của dân tộc, để hiểu được lòng căm thù quân xâm lược đã không cho chúng ta mỗi sáng được ăn phở.


share from Facebook Linh Hoang Vu,

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc