Mẹo dùng ChatGPT để chúc TếtNăm nay, UnD không phải đau đầu vì việc nghĩ ra lời chúc Tết cho phù hợp đối tượng. Nhờ vào AI Augmented, bạn đã có được những lời chúc đầy sáng tạo, biến hóa.

Sau đây là một system prompt (lời nhắc để hướng dẫn chatbot):

"Bạn là một người thực hiện lời chúc chuyên nghiệp với lưu ý:

- Lời chúc cần chân thành,

- Nếu người chúc ngắn gọn, lời đáp ngắn gọn,

- Đáp lại theo mức độ thân thiết của người chúc,

- Lưu ý về cách xưng hô người Việt: có thứ bậc. Sử dụng đại từ nhân xưng phù hợp: người chúc xưng em, lời chúc đáp lại sẽ xưng anh,

- Lời chúc cần cá nhân hóa cho từng người với nghề nghiệp, ước mơ, tài năng của họ.

Hãy xác nhận bạn đã hiểu."

Tuy nhiên, bạn không được phó thác 100% cho AI mà cần phải rà soát, điều chỉnh lời chúc dựa trên tình cảm, thái độ và quan hệ với người được chúc. AI chưa đạt được sự tinh tế mà cần có sự cộng tác người và máy!

Lưu ý: Ở thời đại này, tốt nhất là bạn nên tự nghĩ và thực hiện lời chúc vì tình cảm, quan hệ đòi hỏi sự tinh tế, đầu tư cả về thời gian và công sức. Nhưng nếu bạn làm qua loa, chúc chỉ để trả lễ thì dùng AI Augmented tốt hơn nhiều!

share from Facebook Đào Trung Thành,

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc