Sẽ còn từ khóa nào nổi lên nữa đây?khi từ khoá leadership nổi lên, người ta đưa các khoá lãnh đạo vào trường học dạy trẻ con

khi từ khoá công nghệ nổi lên, người ta đưa các khoá lập trình vào trường học dạy trẻ con

khi từ khoá chánh niệm nổi lên, người ta đưa các khoá thiền vào trường học dạy trẻ con

khi từ khoá eq nổi lên, người ta đưa các khoá quản trị cảm xúc vào trường học dạy bọn trẻ con

khi từ khoá ai nổi lên người ta đưa các khoá ai vào trường học dạy bọn trẻ con

có phải khi những người trưởng thành bất lực trong việc học, làm cái gì đó mới, họ liền đưa vào trường học dạy bọn trẻ con: sống tử tế, tư duy phản biện, khiêm tốn thật thà dũng cảm, cũng là như vậy

sao các người không tự đi mà học

share from Facebook Đinh Trần Tuấn Linh,

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc