Trấn Thành + Ngọc Trinh sẽ giao kết hợp làm phim?Mấy hôm nay nhân dân rộn ràng khen phim của Trấn Thành đi vào quần chúng, nhân tiện chê phim cúng cụ ế khách. Thực trạng này khá là đau lòng cho đảng và nhà nước, ý đảng không khớp với lòng dân.

Giải pháp đưa ra là giao BCA bắt khẩn cấp Trấn Thành, kiểu gì chả có vấn đề thuế má này nọ, tiêu tiền trăm tỷ cơ mà, sểnh vài tỷ tiền thuế là hốt được. Nhốt mấy tháng để giáo dục chính trị. Xong rồi thả ra sớm chút, nhân dân sẽ hoan hỉ, sau đó Trấn Thành sẽ phối hợp với Ngọc Trinh làm phim cúng cụ. Lúc đó sẽ có sản phẩm 2 trong 1, vừa cúng cụ được mà quần chúng xem được. Ngày xưa cúng phật thủ, cúng xong vứt đi, bây giờ cúng xôi, gà...cúng xong ăn được.

Đại khái như Trấn Thành làm đạo diễn, Ngọc Trinh đóng vai Võ Thị Six. Đảm bảo ý đảng lòng dân về một mối.

P/S

Nhìn sang bên bọn giãy chết mà xem. Ví như phim Giải cứu binh nhì Ryan, Sinh ngày 4-7, Chúng tôi là người lính...cũng là phim tuyên truyền đó, thể hiện hình ảnh anh hùng cách mạng, tấm gương anh dũng hi sinh của chú bộ đội cụ Tơn. Nhưng mà về mặt điện ảnh vẫn phê lòi.

Hay như phim Cờ thái cực của "ngụy Hàn", tay sai đế quốc, nó làm phim cúng cụ tuyên truyền rõ ràng, chửi bộ đội cụ Thành của BTT độc ác, vô nhân. Thế mà về mặt nghệ thuật điện ảnh cũng quá hay.

Bộ Văn hóa, Ban TG TƯ cần phối hợp với BCA xem thế nào xử lý sớm trường hợp này. Ai lại để phim cúng cụ chỉ để cán bộ, công chức xem như vậy.

share from Facebook Dương Quốc Chính,

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc