Trẻ em không cần học code: Hiểu phát biểu của Jensen Huang như nào cho đúng?Mình thấy khá nhiều bạn không hiểu rõ về context, không hiểu rõ về code, CS, AI nên diễn giải và bình luận phát biểu của Huang sai lệch đi rất nhiều, ông nói gà, bà nghe vịt.

Trước hết cần hiểu rõ context đã. Huang phát biểu rằng "trước đây người ta nói rằng trẻ em đều phải học code ...". Nghĩa là cần phải hiểu rằng thời trước đây Máy tính, internet, web, mạng xã hội, software là vua dẫn tới quan điểm rằng cần giáo dục computational thinking, khả năng viết code cho trẻ em do thế giới vận hành bằng thuật toán, các cháu cần hiểu thuật toán để sống với nó và làm việc với nó. Đâu đâu trả nghĩ thế, Vn cũng ăn theo nhiều, có ông còn mơ VN biết lập trình tuốt, tầm 20 triệu lập trình viên để lên đỉnh thế giới etc. Nay với sự phát triển nhanh chóng của AI thì Huang nói "điều này không còn đúng nữa, tôi khuyên trẻ em không cần phải học code". Ý là khi AI phát triển lên rồi thì thế giới vận hành bằng data, AI các con cháu sau này đa phần không cần viết code nữa (trừ bọn hard core IT, AI), computational thinking sẽ được thay bằng AI, Data Driven Thinking. Do đó ông ta nói không cần các con học code đại trà (còn con nào muốn theo ngành IT, AI etc thì vẫn học code có sao đâu) để đập lại lập luận trước đây muốn tất cả các con phải học code (ở Vn bây giờ trả rồ lên Scratch với Python etc là gì? Với AI thì các con sẽ làm việc với máy tính bằng tiếng Anh/ tiếng Việt cóc cần Python hay programming language nào hết). Cách thức sống vận hành, làm việc với AI khác với thuật toán nhé. Hơn nữa Huang cũng cẩn thận nói "nhiều nhất khoảng 15 năm nữa", ý ông ta nói là tương lai và ông ta tương đối optimist là khoảng 15 năm nữa đa phần các programming task là AI làm được hết. Nói chung ông ta nói có lý chỉ có điều mình không đồng ý chỗ 15 năm, có thể lâu hơn.

share from Facebook Nguyen Xuan Hoai,

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc