Watch Blood in Blood outSeries hay phết. San Francisco cuối thế kỷ 19, chiến tranh giữa các băng đảng người Tàu trong Chinatown, băng đảng nghiệp đoàn gốc Ái Nhĩ Lan muốn đuổi người Hoa về nước và cảnh sát (tất nhiên là tham nhũng).

Rất nhiều máu me, bạo lực, dao kiếm chặt đầu, xẻ ruột…Cũng khá nhiều cảnh sex. Nói chung là khá mãn nhãn cho những ai thích xem cảnh đánh nhau, võ thuật, máu chảy đầu rơi. Hình như kịch bản dựa trên các ghi chép kịch bản của Lý Tiểu Long.

share from Facebook Linh Hoang Vu,
Tags: movie

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc