Giờ vào Bitcoin có được không?Biến động Bitcoin 2 tuần qua khiến nhiều người có cảm tưởng là nó tăng "phi mã" vì thấy con số 61k. Nhưng thực tế thì tính phần trăm thay đổi, Bitcoin đã ổn định hơn rất nhiều. So với volatility nhiều mid cap tech của Mỹ, Bitcoin biến động ít hơn. Chart bên dưới là standard deviation của Bitcoin daily return qua thời gian, mid cap tech SD 100-day rolling sẽ khoảng 3.1%, cao hơn biến động của Bitcoin trong tháng 2/2204.

Điều này nghĩa là gì? Nghĩa là ngày càng khó để anh em làm giàu nhờ đầu tư Bitcoin và kỳ vọng từ 3k lên 60k như trước nữa (3k là lúc một số quỹ Bitcoin hiện nay mở ra như Grayscale).

Game x10, x20 bây giờ sẽ phải đến từ nơi khác. Nhưng nó cũng đồng nghĩa là biến động ít hơn sẽ hút tiền từ nhóm nhà đầu tư thích ổn định hơn vào. Kết quả là nó làm cho Bitcoin sẽ càng ít biến động hơn nữa, nhưng đi lên tuần tự hơn.

Nó cũng đơn giản: giờ sẽ cần gấp đôi, gấp 3 lượng tiền của 2021 để Bitcoin tăng một mức tương tự trong khi chi phí vốn để raise funds trên toàn cầu đã tăng gấp 3 lần bình quân khi ấy, còn excess savings của người Mỹ đã giảm 60% so với khi ấy, excess savings của Nhật - Hàn dự đoán giảm 20%.

Vì vậy sẽ là sớm muộn khi dòng tiền nóng sẽ chuyển sang một game mới. Nó là cái gì thì không ai biết chắc được.

share from Facebook Ho Quoc Tuan,

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc