Cái dở của Quan VũKhác ông em Trương Phi phổi bò, Quan Vũ ít nói nhưng thở ra câu nào là nhức óc câu đấy. Khi 3 anh em quây Lữ Bố sắp xong, Lưu Bị ra sức khuyên Lữ Bố hoàn lương thì Quan Vũ phệt: loại này ko giáo huấn được đâu, mần thôi anh giai. Khi buộc phải đầu hàng để giữ mạng thì Quan Vũ vẫn nói thẳng mặt Tào Tháo: hàng Hán, ko hàng Tào! Khi Tôn Quyền offer làm thông gia, Quan Vũ đuổi sứ giả, coi Tôn Quyền là hạng gâu gâu, éc éc.

Tư duy "ông sao" của Quan Vũ cũng có lý bởi thời Tam Quốc, sau khi Lữ Bố chết thì chỉ còn QV có thể nghênh ngang, đánh xong mới về uống rượu tiễn. Cái dở của Quan Vũ là hành xử cũng "ông sao" nên không trở tay kịp trước trò bắn cung của tiểu nhân Bàng Đức, dẫn đến mất mạng, kéo theo sự sụp đổ của chi bậu Vườn Đào và đại nghiệp Thục Hán.

Bài học đơn giản đời sau rút ra là: đã kiêu ngạo thì phải biết đề phòng. Còn không biết đề phòng thì đừng có kiêu ngạo😃😃😃

share from Facebook Dang Nguyen,

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc