Luật Trung Quốc: Trẻ được giữ tiền lì xì nếu bố mẹ ly hôn

khi đưa ra phán quyết về vụ ly hôn, tòa yêu cầu chia đều tất cả tài sản chung của vợ chồng nhưng bác bỏ yêu cầu của người cha về việc chia tiền lì xì của con cái, đồng thời tòa nhấn mạnh rằng tài sản đó thuộc về trẻ.

-----

Highlighting the often-overlooked property rights (quyền sở hữu) of minors in China, a court in China’s southwestern metropolis of Chongqing has ruled against a father who sought a share of his children’s 260,000-yuan ($36,000) “lucky money,” (tiền lì xì) amid a divorce (ly hôn) case.

Often handed to children in red envelopes, “lucky money” is a traditional gift given during Chinese New Year, symbolizing (biểu tượng) elders’ love and blessings (phúc lành). Considered tokens of good fortune and protection, parents often manage their children’s lucky money if they are minors.

In a verdict (phán quyết) made public on Tuesday, the Chongqing court detailed the legal dispute (tranh cãi pháp lý) over the ownership of children’s lucky money to emphasize the importance of protecting minors’ property rights during divorce proceedings (thủ tục).

Under Chinese law, the age or intellectual capacity of minors to physically accept red envelopes does not impact the ownership of the gifted money — it unequivocally belongs to the children. Guardians are prohibited from using their children’s property unless it serves the children’s best interests.

source: Sixth Tone, 

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc