Tự do là chấp nhận sự tất yếu.Hai nhân vật có thể nói là ông tổ của Chủ nghĩa Cộng sản là Marx và Friedrich Engels . Mặc dù nhân vật số 2 ít ai nhớ đến nhưng ông ấy có rất nhiều quan điểm sấm sét. Một trong những quan điểm của ông ấy là câu trên. Thực ra nó rất gần quan điểm của Phật tổ.

Nỗi khổ của con người chủ yếu do không chấp nhận sự tất yếu. Sự tất yếu lớn nhất của đời người là tính vô thường của mọi sự. Cái gì đã được sinh ra tất sẽ phải mất đi. Chỉ cái gì không được sinh ra thì mới còn mãi.

Phật tổ cho rằng khi chấp nhận được sự tất yếu ấy thì sẽ được tự do. Con đường của Phật cũng là con đường giải phóng.

share from Facebook Thiên Lương,
Tags: transform

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc