Miễn phí


Một người đàn ông lập một sở thú và thu phí vào cửa là 300 USD nhưng không có ai đến. Anh ta giảm xuống còn 200$ nhưng vẫn không có ai đến.

Sau đó anh ấy giảm phí xuống còn 10$ nhưng vẫn không có người đến.

Cuối cùng, anh ấy quyết định vào cổng MIỄN PHÍ và chẳng bao lâu sau, sở thú đã chật kín người. Sau đó, anh ta lặng lẽ khóa cổng sở thú, thả sư tử ra và tính phí ra khỏi cổng là 500 USD và mọi người đều phải trả tiền!

Ý nghĩa câu chuyện: Trong cuộc sống, hãy cẩn thận với những lời đề nghị rẻ hoặc miễn phí, chúng có thể rất bất ngờ 🤩💰

Nên nhớ là không có hoạt động kinh doanh nào là miễn phí.

share from Facebook GT Ngo,

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc