CEO của Nvidia nói về yếu tố quan trọng trong thành côngHoàng Nhân Huân, CEO của Nvidia trong bài nói chuyện với sinh viên Stanford vừa qua có nói một câu khiến tôi rất tâm đắc:

"Sự kiên cường quan trọng trong thành công. Tôi không biết làm thế nào để dạy bạn điều đó, ngoại trừ: Tôi hy vọng bạn sẽ trải qua khổ đau... bởi vì... vĩ đại xuất phát từ nhân cách. Và nhân cách không được hình thành từ những người thông minh. Nó được hình thành từ những người đã trải qua khổ đau."

Tôi chứng kiến rất nhiều người thông minh mà cuộc đời không thành công và trở nên bất đắc chí, hận đời, giận người.

Ngày hôm nay, tôi nghĩ mình càng phải kiên định hơn nữa con đường đã chọn. Khiêm tốn, cởi mở và luôn học hỏi mới hy vọng tồn tại ở thời đại AI này.

share from Facebook Đào Trung Thành,

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc