Đẳng cấpLord Acton có một câu nổi tiếng "Great men are almost always bad men, even when they exercise influence and not authority.'

Giữa thiên thần và ác quỷ là một ranh giới mong manh. Người có các phán đoán đạo đức trơn tru là những người ít trải nghiệm hoặc có cơ hội. (Những kẻ nói chuyện đạo đức thường sống như l.)

Hồi còn thanh niên, bác Đào thường nghĩ phấn đấu cho lợi ích chung, lớn lên làm chiến sĩ hay người phục vụ nhân quần. Nhưng rồi có một ít quyền lực, bổng lộc là lập tức lợn cợn ngay, đúng như lời của Acton: "Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely."

Vì không nhậu giỏi, sợ thành củi mà Đào mỗ ra khỏi cơ quan nhà nước. Cho nên, hầu như mỗ thật sự thông cảm với các vấn đề của anh em quản lý.

Giá như không vợ con, không có b. thì nhiều người đã thành thánh. Cần ý thức các trạng thái moral dilemma. Xử lý tốt các dilemma này đòi hỏi phẩm chất hay đẳng cấp.

Đẳng cấp, hay còn gọi là phẩm chất cá nhân, không chỉ được hình thành thông qua giáo dục hay trải nghiệm (nurture), mà còn có nguồn gốc từ bẩm sinh (nature). Biện chứng giữa nurture và nature trong việc hình thành đẳng cấp là một quá trình phức tạp. Nurture, thông qua giáo dục và trải nghiệm, cung cấp những công cụ và kiến thức giúp con người đối mặt và giải quyết các moral dilemma một cách hiệu quả hơn. Những bài học từ cuộc sống, những thất bại và thành công, đều góp phần vào việc rèn giũa đẳng cấp của một con người. Ngược lại, nature, hay những đặc điểm bẩm sinh, cũng tạo ra một nền tảng vững chắc cho phẩm chất này. Đặc điểm tính cách như lòng dũng cảm, sự kiên nhẫn, hoặc trí tuệ, dù không thể hoàn toàn thay đổi, nhưng có thể được phát triển qua thời gian.

Người ta hay nói "phong độ nhất thời, đẳng cấp mãi mãi". Đó là câu đùa. Đẳng cấp mà Đào mỗ hiện có không phải là kết quả của ngẫu nhiên, mà là thành quả của một hành trình dài tự rèn luyện và phấn đấu không ngừng. Mỗi cá nhân đều có thể phát triển phẩm chất của mình thông qua sự kết hợp chặt chẽ giữa những yếu tố bẩm sinh và quá trình được nuôi dưỡng, từ đó nâng cao đẳng cấp cá nhân và đóng góp hiệu quả hơn vào xã hội.

shared from Facebook Đào Trung Thành,

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc