Lược sử thuốc lá! Chuyện giờ mới biết!Ông tổ của ngành công nghiệp thuốc lá bây giờ là John Rolfe! Người tìm ra cách canh tác và sao tẩm (cure) thuốc lá sao cho hút không bị ho! Và quan trọng hơn là làm sao cho chất lượng ổn định! Từ năm 1600s!

Nhưng điều thú vị hơn, là ngay từ hồi đó, policy makers (aka Vua James đệ nhất) đã phải đối diện với câu hỏi có tính chất đặc thù của ngành y tế công cộng, đó là có bán thuốc lá cho dân tiêu dùng không? Đánh đổi sức khoẻ của người dân và tiền lợi nhuận (ngân sách) thu được! Không ngờ rằng câu hỏi đó vẫn có giá trị thảo luận đến ngày nay, sau 300-400 năm!

Ngay từ hồi đó, thế kỷ 17, đã có bằng chứng về tác hại của việc hút thuốc đối với sức khoẻ! Các ghi chép của y văn cho thấy là ai hút thuốc nhiều thì ốm thường xuyên!shared from Facebook Anh Ngoc Nguyen,
Tags: beerhealth

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc