Tu viện Drepung - vùng đất phật an yên

chàng trai trẻ steve đi ấn độ năm 1974 khi 19 tuổi, thăm đền Kainchi Ashram, ở Nainital, bang Uttarakhand, chuyến đi được cho là tìm ra tầm nhìn cho apple. cũng chuyến đi đó steve và bạn đồng hành kottke định đi tiếp tới tây tạng nhưng không thành (bị chấy, lỵ, và mất sổ séc)

50 năm sau, năm 2024, chúng tôi đã có duyên (hơn) tới được tây tạng, thăm tu viện drepung - vùng đất phật an yên, ngẫm về con đường cho #timescorp #timesbiz, được các tu sĩ mật tông "tay trái chỉ trăng" "this way please"; hy vọng không được là quả táo cắn dở, thì cũng đừng là quả báo tròn đầy, ha ha 😂
Tags: travel

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc