Basho thời mạng xã hộiKhi cuộc sống quá căng thẳng tôi thường đọc thơ và dịch thơ. Đây là một bài thơ về con ếch, làm tôi hơi nhớ Basho. Tôi mạn phép dịch như sau:

CON KHỐN NẠN

Rồi tới đoạn tao gặp một con ếch

vừa thấy tao phát nó nguẩy đít nhảy đi ngay

tao kiểu

đcm mày nữa ơ kìa.

shared from Facebook Do Huu Chi,
Tags: poetry

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc