Bill Ackman nói gì khi mua Netflix?Anh đã lỗ 400 triệu đô khi đầu tư vào Netflix như thế nào? "We are long term investor".

Bắt đáy, tuyên bố mình đầu tư dài hạn, nó rớt tiếp 40%, bán lỗ 400 triệu. Đúng bài. 😈

Và sau khi long term investor này bán lỗ 400 triệu vào 2022, 12 tháng sau nó tăng 120% từ đáy.

shared from Facebook Ho Quoc Tuan,

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc