Chợt ngộ về Phụng SồBàng Thống có hiệu là Phụng Sồ, nghĩa là con chim phượng non. Ngày xưa xem Tam quốc ko để ý tên hiệu này lắm, nhưng giờ chợt ngộ ra là nó ám chỉ tính trẻ con của Bàng Thống. Tuy ổng trí tuệ nhưng có tính trẻ con thành thử ko lập đc công xứng tầm và chết oan.

Tính trẻ con thể hiện ít nhất ở mấy chi tiết:

- Ko đưa thư tiến cử khi gặp Lưu Bị lần đầu, kể cả khi bị bổ làm quan huyện cũng ko đưa ra mà nhận chức với sự ấm ức. Tính trẻ con ở chỗ cứ muốn người ta phải tự biết là mình giỏi.

- Lúc làm quan huyện thì bất mãn ko chịu làm việc, khi Trương Phi đến mới dằn dỗi mà thể hiện tài năng. Tự ái trẻ con.

- Khi ra trận người ta rất kỵ cưỡi ngựa lạ, nhưng Bàng Thống đồng ý cưỡi ngựa Lưu Bị nhường là vì thấy oách, hãnh diện với xung quanh. Kết quả chết oan.

Bài học là khi tài cao thì dễ tự ái và đó là hiểm họa.

shared from Facebook Phan Phuong Dat,
Tags: columnist

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc