Gam muối và quản trị công ty

photo courtesy: stefan johnson


Bác Murthy là người rất chú ý đến sự rạch ròi minh bạch trong corporate governance. Chính bác là người đề xuất quy định về CG cho các công ty IT Ấn độ.

Trong buổi nói chuyện ở Fsoft ngày 20/5 vừa qua, bác đã kể lại câu chuyện một gam muối đã hình thành nên quan điểm CG của bác như thế nào.

Số là hồi học phổ thông, trong tiết Hoá, thầy giáo làm thí nghiệm cho tụi học sinh xem. Khi thầy lấy muối ra chuẩn bị thí nghiệm thì một học trò bỗng phì cười.

Thầy giáo bèn dừng lại, đến bên học trò hỏi tại sao cười. Đứa nhỏ trả lời, tại muối thì rất rẻ mà con thấy thầy đong ra rất chi li, sốt cả ruột.

Ông thầy mới bảo, muối này là của chung, của cả lớp, cả trường, thậm chí cả cộng đồng chúng ta. Vì thế thầy phải đối xử trân trọng với nó, tránh tối đa lãng phí. Nếu em muốn, khi tan học có thể theo về nhà thầy, thầy sẽ cho em một cân, vì đó là sở hữu của riêng thầy.

Bác Murthy đã nhớ mãi câu chuyện này để rồi nó trở thành kim chỉ nam cho hoạt động corporate governance của công ty Infosys.

shared from Facebook Phan Phuong Dat,

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc