Làm người không dễ

bữa cơm này, bị ganh hay bị khinh đây ;)


Quá nửa đời người ngần ấy đắng cay

Đủ để nhận ra làm người không dễ

Giàu có bị ganh, đói nghèo khinh rẻ

Xấu xí chê cười, đẹp đẽ ghét ghen.


Trăm bận ta làm việc tốt chẳng khen

Sảy tay vỡ vụn một viên gạch nhỏ

Không chút nghĩ suy buông lời mắng mỏ

Phủ nhận công người, bôi nhọ thanh danh.


Giúp đỡ cho nhau chẳng biết bao lần

Chưa bắt một ai... ân đền nghĩa trả

Từ chối một lần... hồ tan keo rã

Gieo oán gây hờn, phủi cả công ơn.


Hiểu thói đời để ta biết đối nhân

Biết chọn lọc những điều cần và đúng

Mặc thế thái có chê cười rẻ rúng

Miễn sống sao còn hữu dụng cho đời.


Hoa dại kia đâu cần thích vẫn tươi

Dẫu có ghét hoa cũng tươi như thế

Vẫn câu nói: "sinh làm người không dễ"

Không dễ -- mà làm được tốt mới hay

shared from Facebook Mạnh Đức,
Tags: poetry

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc