Mỗi mai lên lại một cuộc bắt đầuMỗi nắng xuống là một lần chia biệt

Mỗi mai lên lại một cuộc bắt đầu

Đời luân chuyển, ta làm gì khác được

Chẳng thể nào dừng mãi để chờ nhau.


Núi xưa đã bạc đầu năm tháng đợi

Lòng sông kia cũng héo cạn mong chờ

Người ngỡ sẽ có đường trong tử địa

Bỗng một ngày gục ngã dưới dòng mưa.


Vòng tay bé thôi xiết ghì hy vọng

Quả tim run không đựng nổi bão bùng

Thôi buông hết nghe gió luồn tay rỗng

Một bước lùi,

Là trời biển bao dung.


Người sẽ lại trở về năm tháng cũ

Sống yên vui, trang đời mới không ngờ

Bước quả cảm như chưa từng vỡ vụn

Mắt dịu dàng khi nhớ chuyện hôm xưa.


Mỗi nắng xuống là một lần chia biệt

Mỗi mai lên lại một cuộc bắt đầu

Người sẽ bước một mình qua bóng tối

Dưới trời này,

Sao sáng cũng vì nhau.

#nguyenthienngan

shared from Facebook Nguyen Hoang Lan,
Tags: poetry

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc