Ngộ Không: Hành Giả Tôn

yêu quái...


Như thường lệ, cứ vào hè là mình xem lại Tây Du Ký. Và lần này, thấy mấy chuyện mới:

Đường Tăng lần đầu gặp Ngộ Không, đã nói nó giống Đầu Đà nên đặt tên cho nó là Hành Giả, Tôn Hành Giả. Mà đúng thật, nhìn anh khỉ lúc ấy chẳng quần chẳng áo, ăn uống có cũng được không cũng được, đúng là mẫu Đầu Đà Hành Giả khổ hạnh. Đường Tăng nhận định rất sáng suốt: Ngộ Không lúc này phù hợp làm Hành Giả - chưa xuất gia nhưng làm việc cho nhà Phật, tâm hướng Phật. Trạng thái giống như ông Thích Minh Tuệ lúc này: Chưa xuất gia, đang trên đường tự tu tập rèn luyện. May cho anh Khỉ là trên đường thành Đấu chiến thắng Phật chỉ gặp tám mốt kiếp nạn. Chứ dây phải kiếp nạn tám hai là các Tiktoker và YouTuber thì sớm muộn cũng bị nhắc tên trong Thông cáo Báo chí của Phật Tổ.

Sở dĩ mình nói Đường Tăng sáng suốt là bởi lúc này có đè anh Khỉ ra cạo tóc ăn chay cũng không ăn thua, vì anh chưa phải Phật Tử. Tín ngưỡng nguyên bản của anh là Đạo Giáo. Phải công nhận số anh Khỉ hên, ra đời liền gặp được Bồ đề Tổ Sư uyên bác mà bao dung. Thày chỉ kiểm tra năng lực đầu vào bằng đúng 1 câu: Từ Hoa Quả Sơn đến đây xa xôi thế, làm sao mi đến được? rồi nhận đồ đệ - nó muốn học gì liền dạy cho cái nấy - bao ăn ở suốt 7 năm trời, bỏ qua các khâu xét tiền án tiền sự, lý lịch ba đời.

Bởi vậy nên anh Khỉ mới tự tin xuống Thuỷ cung mượn Thiết bảng, lên Thiên đình doạ anh Hoàng chui xuống gầm bàn, rồi lừa cả Phật Di Lặc trên đường đi ăn tiệc. Anh cũng là người duy nhất xưng Lão Tôn mà gọi thẳng tên Như Lai trước khi bị núi đá ụp xuống 500 năm.

Đến khi theo Tam Tạng, là Hành Giả nên Ngộ Không mới có thể bất chấp kỷ luật, nhất là việc xưng hô. Anh tôn trọng Đường Tăng nhưng vẫn xưng Lão Tôn. Hợp nhất với anh trong việc phá làng phá xóm này là Bát Giới. Hai đứa đều cái tôi cao, lại thân thiết bỗ bã nên luôn xưng Lão Tôn/ Lão Trư rồi gọi nhau là Anh Khỉ/Bát Giới. Khác hẳn cách xưng hô của một người điềm đạm là Sa Tăng. Sa Tăng luôn gọi hai ông anh là Đại/ Nhị Sư Huynh, và Ngộ Không gọi lại là Sa Sư Đệ. Có lẽ vì thái độ chuẩn chỉ từ cách xưng hô nên đến khi xét công khen thưởng, Sa Tăng được phong Kim Thân La Hán - cao hơn Tịnh Đàn Sứ Giả của Bát Giới.

Nói thêm về anh Khỉ, anh có phá làng phá xóm nhưng cơ bản luôn làm theo lời dặn ban đầu của Bồ Đề Tổ Sư: Làm gì cũng phải hướng thiện. Bởi vậy nên về sau đi lấy kinh, anh đi đâu mượn đồ nhờ người cũng nhận được sự tôn trọng từ cách xưng hô Đại Thánh và hỗ trợ nhiệt tình từ Sơn Thần Thổ Địa đến Na Tra trên trời, Long Vương dưới nước đến các thần Mưa Gió Sấm Chớp lúc cần cầu mưa.

Nên hết game, anh mới được phong thành Đấu chiến thắng Phật, à tất nhiên với điều kiện không bị Tiktoker và YouTuber quấy rối.

shared from Facebook Lê Thùy Mai,
Tags: columnist

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc