Sao anh không nói cho em sớm hơn?ngày hôm nay, 30.5, chúng ta cùng thống nhất với nhau rằng: thực học là nền tảng của thành công, tiền phải được tạo ra từ lao động
~ mr. hoàng nam tiến said

vầng, câu của anh chất quá, hơn hẳn ông râu xồm rối rắm: tiền (giá trị thặng dư) không được tạo ra từ trong lưu thông, nó cũng không được tạo ra ở bên ngoài lưu thông, nó phải được tạo ra từ trong lưu thông và đồng thời không phải trong lưu thông :))

bonus thêm 2 bức ảnh:
1. nhà lãnh đạm đọc gì và
2. sao em không nói cho anh sớm hơn

Tags: book

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc