Set kèo chơi cờBiết anh không thích chó mèo

Cho nên em đã set kèo anh chơi

Nữ Oa đội đá vá trời

Vác cày qua núi, ếch ngồi lá sen

Tiên Ông tuy lạ mà quen

Hai hàng củ cải nhổ lên nhẹ nhàng

Xe bò La Hán nắm càng

Đẩy đi đẩy lại mùa màng bội thu

Hết chiêm rồi lại đến mùa

Vác cày qua núi lúa ngô đầy nhà

Tình ta say đắm mặn mà...

shared from Facebook Phuong Nam,

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc