Thiền bao lâu là đủ?Thanh niên:
- 8 phút thiền mỗi ngày giúp tôi có sự tập trung tôi cần để chinh phục thế giới.

Ông cụ:
- 1 tiếng mỗi ngày và rồi anh sẽ không cần làm như vậy nữa.

shared from Facebook GT Ngo,
Tags: transform

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc