VIẾT CHO CON

photo courtesy: nikhita s


Nếu khó khăn đừng đổ cho số phận

Nhìn lại mình có cố gắng không thôi

Sống làm người ..phải giữ lấy cái tôi

Bùn dưới chân còn trên đầu là nắng


Lúc mệt mỏi ..hãy nghĩ suy tích cực

Đất trời nào cũng chỉ vậy mà thôi

Dẫu trời tây ..hay đất khách xa xôi

Đã làm người thì nơi đâu cũng thế


Cuộc sống này chưa bao giờ là dễ

Đừng bi quan ..ắt hẳn sẽ yên bình

Hãy thương yêu và trân quý chính mình

Mẹ cha cho đủ hình hài không khuyết


Và mẹ cha ..cũng sức tàn lực kiệt

Mỗi gia đình một hoàn cảnh khác nhau

Một phần may nên họ sống sang giàu

Mình không nghèo cũng phải đâu quá khổ


Nên con ạ ..tự thân mình phải cố

Sống cho mình đâu phải sống cho ai

Qua ngày mưa sẽ đầy nắng ban mai

Có phải đâu ..toàn ngày dài tăm tối


Không cho mình ..được nghĩ suy nông nổi

Đừng nghĩ mình đã là quá thông minh

Cứ khờ chút…để đổi lấy yên bình

Và phải nhớ ..công sinh thành dưỡng dục


Lời cảm ơn..con nên dùng đúng lúc

Sẽ ấm lòng khi người khác giúp ta

Nhắc bản thân …giữ thái độ ôn hoà

Thì con ạ ….vứt nơi đâu cũng sống

shared from Facebook Huyen Maxcore,

1 Comments

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc