FTC cáo buộc có sự thông đồng trong ngành dầu mỏ


Âm mưu thao túng giá dầu gây ra 27% tổng mức tăng lạm phát năm 2021

đơn khiếu nại từ công ty luật khởi kiện tập thể ở Kansas City, Sharp Law, có chuyên môn đặc biệt về dầu mỏ. Lý thuyết là các nhà sản xuất Mỹ, sau cuộc chiến giá cả khốc liệt từ năm 2014-2016, đã chán ngấy việc cạnh tranh về giá với Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ, hay còn gọi là cartel dầu mỏ OPEC, và vào thời điểm nào đó từ năm 2017-2021, họ quyết định gia nhập cartel và cắt giảm nguồn cung cho thị trường. Hành động này khiến giá dầu tăng, người tiêu dùng dầu mất khoảng 200 tỷ đô la mỗi năm.

Hôm qua, Ủy ban Thương mại Liên bang công bố bằng chứng xác nhận rằng sự thông đồng đóng vai trò nghiêm trọng trong việc tăng giá dầu vào thời điểm đó. CEO của Pioneer Natural Resources, Scott Sheffield, nhà lãnh đạo trong lĩnh vực khai thác dầu bằng phương pháp thủy lực cắt phá, đã "trao đổi hàng trăm tin nhắn với các đại diện và quan chức OPEC thảo luận về động thái thị trường dầu thô, giá cả và sản lượng." Sheffield rất thẳng thừng về mục tiêu của mình, nói rằng "nếu Texas đi đầu, có lẽ chúng ta có thể khiến OPEC cắt giảm sản lượng. Có lẽ Ả rập Saudi và Nga sẽ làm theo. Đó là kế hoạch của chúng tôi," ông nói, bổ sung: "Tôi đã sử dụng chiến thuật của OPEC+ để đạt được một OPEC+ lớn hơn." Ông nói chuyện với cổ đông, công khai đe dọa đối thủ cạnh tranh, và cuối cùng đạt được cắt giảm sản lượng trên toàn ngành bất kể giá cả. "Ngay cả khi giá dầu lên đến 200 đô la/thùng," ông nói, "các nhà sản xuất độc lập sẽ phải có kỷ luật."

Đến năm 2021, khi nền kinh tế phục hồi sau Covid, các nhà sản xuất độc lập đã gia nhập OPEC. "Tôi không nghĩ thế giới có thể tin tưởng nhiều vào dầu đá phiến của Mỹ," Sheffield nói. "Nó thực sự nằm dưới sự kiểm soát của OPEC."
_____
An Oil Price-Fixing Conspiracy Caused 27% of All Inflation Increases in 2021

FTC alleges collusion in oil industry

a complaint from a savvy Kansas City class action law firm, Sharp Law, with special expertise in oil. The theory was that American producers, after a bitter price war from 2014-2016, got tired of competing on price with the Organization of Petroleum Exporting Countries, or the OPEC oil cartel, and at some point from 2017-2021, decided to join the cartel and cut supply to the market. This action had the affect of raising oil prices, costing oil consumers something on the order of $200 billion a year.

Yesterday, the Federal Trade Commission released evidence confirming that collusion played a serious role in hiking oil prices at that time. Pioneer Natural Resources CEO Scott Sheffield, a leader in the fracking field, “exchanged hundreds of text messages with OPEC representatives and officials discussing crude oil market dynamics, pricing and output.” Sheffield was explicit about his goal, saying that “if Texas leads the way, maybe we can get OPEC to cut production. Maybe Saudi and Russia will follow. That was our plan,” he said, adding: “I was using the tactics of OPEC+ to get a bigger OPEC+ done.” He talked to shareholders, publicly threatened rivals, and ultimately achieved output cuts across the industry regardless of price. “Even if oil gets to $200/barrel,” he said, “the independent producers are going to be disciplined.”

By 2021, as the economy roared back from Covid, the independents had joined OPEC. “I don’t think the world can rely much on US shale,” Sheffield said. “It’s really under OPEC control.”

shared from BIG by Matt Stoller,

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc