Thương mại tự do bị tấn công

Khi chính quyền Trump quyết định vào năm 2018 áp đặt mức thuế 25% lên tất cả loại thép nhập khẩu, những đánh đổi về việc làm đã xuất hiện.... Ngành công nghiệp thép tuyển dụng khoảng 147.000 lao động, trong khi có khoảng 2,3 triệu lao động trong các ngành sử dụng thép. Các mức thuế khiến chi phí sản xuất của Ford Motor tốn thêm một tỷ đô la vì thuế làm cho thép Mỹ đắt đỏ nhất thế giới. Chi phí thép cao hơn cũng ảnh hưởng xấu đến Caterpillar và John Deere, cũng như các nhà sản xuất máy móc. Một nghiên cứu cho rằng, do thuế thép, số lượng việc làm trong ngành sắt và thép và ngành sản phẩm kim loại chế tạo tăng thêm 44.000, nhưng giảm 17.000 việc làm trong ngành sản xuất xe cơ giới và phụ tùng và giảm 209.000 việc làm trong ngành xây dựng.
-----

… is from page 102 of the 5th edition (2020) of Douglas Irwin’s superb book Free Trade Under Fire (footnote deleted; link added):

When the Trump administration decided in 2018 to impose a 25 percent tariff on all imported steel, the same employment tradeoffs emerged…. The steel industry employs about 147,000 workers, while there are roughly 2.3 million workers in steel-using industries. The tariffs cost Ford Motor Company a billion dollars in added costs of production because the tariffs made American steel the most expensive in the world. The higher steel costs also hurt Caterpillar and John Deere, as well as machinery producers. One study suggested that, as a result of the steel tariff, the number of jobs in the iron and steel industry and the fabricated metal products industry would increase by 44,000, but there would be 17,000 fewer jobs in motor vehicles and parts and 209,000 fewer jobs in construction.

shared from cafe hayek blog,

Tags: economics

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc