Những lựa chọn khác

vô hình và thấy khó hơn

nhưng vẫn là những lựa chọn


_____

Những lựa chọn có chủ ý và được chú ý thì rõ ràng. “Vani hay sô-cô-la?”

Nhưng hầu hết lựa chọn mà chúng ta sống cùng đều không được nhìn thấy. Chúng đắt đỏ, đầy thách thức và vô hình.

Khi lên kế hoạch cho một sự kiện ngoài trời, chúng ta đang chọn việc lo lắng về thời tiết trong tuần cho tới ngày trọng đại.

Khi mua thứ gì đó bằng thẻ tín dụng, chúng ta đang chọn chi phí dài hạn để trả nợ liên tục.

Khi gắn bó với một công việc không có tương lai thay vì rời bỏ ngay hôm nay, sự lo âu của ngày mai là một lựa chọn.

Những lựa chọn vô hình này ở khắp mọi nơi, thường bị che giấu bởi những lực lượng không muốn chúng ta nghĩ về chúng. Và thường thì dễ dàng hơn để đơn giản là quay mặt đi chỗ khác.

Nhưng chúng vẫn là những lựa chọn.
_____
The intentional, noticed choices are obvious. “Vanilla or chocolate?”

But most of the choices we live with are unseen. They’re expensive, challenging and invisible.

When we plan an event with an outdoor component, we’re choosing to be anxious about the weather in the week leading up to the big day.

When we buy something with a credit card, we’re choosing the long-term cost of paying the ongoing debt.

When we stick with a deadend job instead of quitting today, tomorrow’s angst was a choice.

These invisible choices are all around us, often hidden by forces that would rather we didn’t think about them. And it’s usually easier to simply look the other way.

But they’re still choices.

shared from seth godin blog,
Tags: skill

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc