Fauci không testViệc phong tỏa được Anthony Fauci đặc biệt ủng hộ ("15 ngày để ngăn chặn sự lây lan" / "ai ở đâu ở yên đó"), và Fauci sau đó đưa ra hàng trăm khuyến nghị chính sách cụ thể khác. Mặc dù ban đầu ông bác bỏ, nhưng đến tháng 4.2020, ông khuyến nghị sử dụng khẩu trang vải để làm chậm sự lây lan của coronavirus (một can thiệp mà hiện nay chúng ta có dữ liệu ngẫu nhiên cho thấy nó không hiệu quả).

Fauci phản đối Ron DeSantis trong nhiều cuộc phỏng vấn trên truyền hình mùa xuân năm 2020 khi DeSantis mở lại các trường học. Ông gọi việc mở lại trường học là liều lĩnh—dù lúc đó nó được chấp nhận rộng rãi ở Tây Âu, và bây giờ rõ ràng là lựa chọn chính sách đúng đắn.

Fauci ủng hộ các yêu cầu tiêm vaccine và đóng cửa biên giới. Ông lặp lại tuyên bố sai sự thật rằng giãn cách xã hội 2 mét có cơ sở thực nghiệm. Nhiều người trong giới truyền thông và y tế cho rằng chỉ trích ông là không công bằng—ông đã làm tốt nhất có thể với những gì ông biết vào thời điểm đó—nhưng đây là điều hợp lý khi chỉ trích một nhà khoa học trình bày quan điểm của mình như thể đó là sự thật trong khi đó chỉ là suy đoán. Hơn nữa, có một lời chỉ trích mà không ai có thể phủ nhận:

Dù ông ta là giám đốc của NIAID, và dù ông kiểm soát ngân sách nghiên cứu bệnh truyền nhiễm 5 tỷ đô la, ông đã chọn không phát động, tài trợ và thực hiện bất kỳ thử nghiệm ngẫu nhiên về các can thiệp phi dược lý nào (con số là 0, number is zero).
-----
Lockdown was specifically advocated for by Anthony Fauci (‘15 days to stop the spread’/ ‘hunker down’/ ‘shelter in place’), and Fauci would go on to make hundreds of other specific policy recommendations. Although he initially rejected it, by April 2020, he recommended community cloth masking to slow the coronavirus (an intervention for which we now have randomized data showing it doesn’t work).

Fauci opposed Ron DeSantis in numerous TV interviews in spring 2020 when DeSantis reopened schools. He called school reopening reckless— though it was widely embraced in western Europe at the time, and now clearly the correct policy choice.

Fauci supported vaccine mandates and border closure. He repeated the false statement that 6ft of social distancing had an empirical basis. Many in the media and medicine think criticizing him is unfair— he did the best he could with what he knew at the time—but it is fair to criticize a scientist who presented his views as facts when they were at best speculation. And, moreover, there is one criticism that no one can deny:

Although he was director of the NIAID, and although he controlled a 5 billion dollar infectious disease research budget, he chose to launch, fund and conduct precisely ZERO randomized trials of non-pharmacologic interventions.

share via marginal revolution,

Tags: health

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc