Amazon lại nói dối về dịch vụ giao hàng...Về các nhà thầu bên thứ ba của công ty, được gọi là Đối tác Dịch vụ Giao hàng (DSP), thực hiện việc vận chuyển “chặng cuối” các gói hàng.

Ý tưởng rằng DSP hoàn toàn độc lập bỏ qua những cách mà Amazon vẫn kiểm soát trực tiếp các DSP, vốn phải đồng ý với nhiều điều khoản và điều kiện cụ thể do Amazon đặt ra để ký được hợp đồng với tập đoàn này. Các tài xế được đào tạo bởi nhân viên Amazon. Họ đội mũ, mặc áo, và áo khoác có thương hiệu Amazon khi làm việc. Họ lái xe trong những chiếc xe tải giao hàng có logo Amazon ở bên. Họ sử dụng các thiết bị độc quyền của Amazon để theo dõi và quét các gói hàng. Amazon chỉ định và giám sát các tuyến đường tài xế đi. Tuy nhiên, trên bảng lương lại mang tên của DSP.

Các tài xế nói trực tiếp với các thượng nghị sĩ về điều kiện làm việc, chẳng hạn như bị mắc kẹt trong xe tải giao hàng không có điều hòa (điều mà Amazon cũng phủ nhận trong thư của mình). Họ làm việc lên đến 16 giờ mỗi ngày, và bị chó cắn khi giao hàng tận cửa...

Amazon thực thi các biện pháp giám sát người lao động, chẳng hạn lắp đặt camera giám sát có công nghệ AI trong xe tải và buộc tài xế đồng ý với các mẫu đơn chấp thuận sinh trắc học. Theo chỉ thị của Amazon, tài xế được giữ như nhân viên làm việc theo ý muốn và có thể mất việc bất kỳ lúc nào. Các mức giá giao hàng cố định là một yêu cầu khác mà Amazon áp đặt cho các nhà thầu DSP của mình, dẫn đến mức lương thấp hơn cho người lao động.

Amazon cũng tuyên bố rằng các DSP của mình không bị buộc phải ký các thỏa thuận không săn trộm, mặc dù cả quản lý và người lao động đều nói rằng họ bị ép buộc. thỏa thuận không săn trộm là các điều khoản hạn chế trong đó các nhà tuyển dụng cạnh tranh trong một thị trường lao động nhất định đồng ý không thuê nhân viên của nhau, khóa họ vào công việc của mình ngay cả khi họ có thể tìm được mức lương tốt hơn với kỹ năng công việc hiện tại ở nơi khác.
_____
regarding the company’s third-party contractors, known as Delivery Service Partners (DSPs), that conduct “last-mile” transporting of packages.

The idea that DSPs are fully independent omits the documented ways that Amazon still exerts direct control over its DSPs, which have to agree to specific terms and conditions set by Amazon in order to contract with the company. The drivers are trained by Amazon employees. They wear Amazon hats, shirts, and jackets on the job. They drive in delivery vans with the Amazon logo on the side. They use proprietary Amazon devices to track and scan packages. Amazon assigns and oversees the routes that drivers take. But the pay stubs have the name of the DSP on them.

Drivers spoke directly to senators about working conditions, for example, being stuck in delivery vans with no air-conditioning (something else Amazon denied in its letter). They work up to 16-hour days, and have suffered dog bites on door deliveries, just one by-product of the quotas placed on them for packages that must be delivered every day.

Amazon enforces worker surveillance practices, such as placing AI-powered surveillance cameras in the vans and making drivers agree to biometric consent forms. At Amazon’s directive, drivers are kept as at-will employees and can face job loss at any time. Flat delivery rates are another stipulation forced upon Amazon’s DSP contractors, which leads to lower wages for workers.

Amazon also claimed that its DSPs are not required to sign no-poach agreements, despite both managers and workers saying they have been forced to. No-poach agreements are restrictive covenants where competing employers in a given labor market agree not to hire one another’s employees, locking them into their jobs even if they could find better pay with their relevant job skills somewhere else.

shared via prospect.org,
Tags: business

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc