Điều gì xảy ra khi gọi grab lúc điện thoại gần hết pin?

photo courtesy: viktor avdeev, unsplash,


Năm 2016, Keith Chen, trưởng nhóm nghiên cứu kinh tế của Uber, tiết lộ rằng công ty biết "một trong những yếu tố dự đoán mạnh mẽ nhất về việc bạn có nhạy cảm với cơn sốt giá hay không... là lượng pin còn lại trên điện thoại." Nói cách khác, một hành khách đang cạn pin và sắp mất khả năng gọi xe Uber sẽ là người sẵn sàng trả bất kỳ giá nào. Chen khẳng định Uber “hoàn toàn” không dùng thông tin này để tăng giá, nhưng điều đáng ngạc nhiên là tại sao ngay từ đầu Uber đã theo dõi lượng pin của người dùng.

Một cuộc điều tra sau đó dường như mâu thuẫn với sự phủ nhận của Chen. Năm ngoái, tờ báo Bỉ La Dernière Heure “tiến hành một thử nghiệm bằng cách sử dụng hai điện thoại thông minh, một điện thoại còn 84% pin và điện thoại kia còn 12%, để yêu cầu chuyến đi từ văn phòng của họ ở Brussels đến Tour & Taxis ở trung tâm.” Điện thoại có pin yếu hơn được báo giá cao hơn một euro cho cùng một chuyến đi. Uber một lần nữa phản hồi rằng họ không bao giờ sử dụng dữ liệu pin để xác định giá.
_____

... in 2016, Keith Chen, Uber’s head of economic research, let slip that the company is aware that “one of the strongest predictors of whether or not you are going to be sensitive to surge … is how much battery you have left on your cell phone.” A desperate passenger about to lose the ability to call an Uber, in other words, was one who would pay any price. Chen insisted that Uber “absolutely” didn’t use that knowledge to spike prices, but what was curious was why Uber was tracking user battery life to begin with.

A later investigation seemed to contradict Chen’s denial. Last year, the Belgian newspaper La Dernière Heure “conducted a test using two smartphones, one with 84% battery and the other with 12%, to request a ride from their office in Brussels to Tour & Taxis in the centre.” The phone with the low battery was offered a price a euro higher for the same ride. Uber once again responded that it never used battery data to determine rates.

shared via prospect,

2 Comments

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc