Không tiếc ngày xanh

photo courtesy: oleksandra petrova, unsplash


Tay tôi rồi yếu đường gân

Trán tôi sẽ gợn nếp hằn già nua

Mắt tôi ngày mỗi thêm mờ

Chân tôi cũng sẽ thẫn thờ... chậm hơn

Nhưng tôi không tiếc không buồn

Những ngày xanh đẹp trong vườn hoa tươi

Vì tôi đã sống cho đời

Hơn là đã sống cho tôi, rất nhiều


Tôi không buồn những buổi chiều

Vì tôi đã sống rất nhiều ban mai.

by Hoàng Thị Minh Khanh, shared from Facebook Le Minh Phuong,
Tags: poetry

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc