Journey in Life: GiaAn
Showing posts with label GiaAn. Show all posts
Showing posts with label GiaAn. Show all posts

Friday, January 31, 2020

Suy ngẫm Tết | Tôi nghĩ...

Tết, gặp nhiều người, nghe nhiều chuyện, ngẫm thấy bán sách hay bán thuốc v.v... cũng không thể nào bằng buôn vàng... 😄


Bài trước: Chia tay Kỷ Hợi - Vui đón Canh Tý

Friday, January 24, 2020

Chia tay Kỷ Hợi - Vui đón Canh Tý

tuổi kỷ mùi kết thúc năm kỷ hợi thật thành công, mong một năm mới tràn đầy năng lượng tích cực cho những thành quả mới...

thanks các bạn đồng hành cùng sơn năm vừa qua: https://www.journeyinlife.net/search/label/friend


Bài trước: Trường mầm non Golden Kids