Journey in Life: NhậtAn
Showing posts with label NhậtAn. Show all posts
Showing posts with label NhậtAn. Show all posts

Wednesday, January 1, 2020

Pizza 4P’s Bao Khanh Alley

Chúc mừng năm mới 2020,
panuka house & bistro
39d, hàng hành, hàng trống, hoàn kiếm, hà nội

11B, Bao Khanh Alley, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 028 3622 0500

Bài trước: Giáng sinh đang về trên Dải ngân hà AEON MALL Long Biên

Pizza 4P's - Pizza Kiểu Nhật
Kem Swensen's - AEON Mall Long Biên

Saturday, December 21, 2019

Giáng sinh đang về trên Dải ngân hà AEON MALL Long Biên


Bài trước: The Pizza Company - AEON Mall Long Biên

Sunday, November 10, 2019

The Pizza Company - AEON Mall Long Biên


Địa chỉ: Tầng 3 , TTTM Aeon Long Biên , Số 27 , Đường Cổ Linh , P, Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: 1900 6066

Bài trước: Kem Swensen's - AEON Mall Long Biên

Saturday, November 2, 2019

Kem Swensen's - AEON Mall Long Biên


Địa chỉ: AEON MALL Hoàn Kiếm,, Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: 024 6666 6688