Journey in Life: "A window of opportunity" nghĩa là gì?

Friday, September 21, 2012

"A window of opportunity" nghĩa là gì?

Một nhà sư mang chiếc áo choàng trong khi một người khác đang nhìn qua cửa sổ của thiền viện tại Yangon, Miến Điện. Ảnh: Damir Sagolj 

Cụm từ 'a window of opportunity' miêu tả một khoảng thời gian ngắn tạo cho bạn cơ hội để làm điều gì.

Ví dụ
I've got a window of opportunity to talk to my boss about a pay rise tomorrow.
Meet me in reception – there might be a window of opportunity for me to let you into the concert!
Sometimes a problem can actually be a window of opportunity.

Xin lưu ý
Xin đừng nhầm với 'out the window' có nghĩa là điều gì đó đã mất hay bị phí hoài.

My computer crashed yesterday, so any chance of finishing my work is out the window.

Thực tế thú vị:
'Cửa sổ Pháp' thực ra là một loại cửa có nhiều ô kính nhỏ để lấy ánh sáng. Tương tự như ở Pháp, loại cửa này cũng phổ biến ở Ý.

1 comment: