Journey in Life: "A little bird told me" nghĩa là gì?

Thursday, December 13, 2012

"A little bird told me" nghĩa là gì?

Một chú chim Cánh Sáp đậu trên cành cây thanh lương trà (rowan) ở London. Ảnh: Dan Kitwood

Nếu bạn có thông tin nhưng không muôn tiết lộ ai đã cung cấp tin tức cho bạn, thì bạn có thể nói 'a little bird told me' - một chú chim nhỏ nói với tôi (điều này).

Ví dụ
A little bird told me that it's your birthday today!
We're looking for someone to take on this new project, and a little bird told me that you might be interested in the job?
A little bird told me that you've got a crush on someone in our class…

Xin lưu ý
Nếu bạn là người thích dậy sớm vào buổi sáng, bạn có thể được gọi là 'an early bird' - chú chim dậy sớm (thì bắt được sâu - catches the worm)

Give me a call in the morning: it doesn't matter what time, I'm such an early bird, I'll definitely be awake.

Thực tế thú vị:
Hàng ngàn chú chim Cánh Sáp (waxwings) đã đậu xuống Vương quôc Anh sau khi không có thức ăn cho chim tại nơi chúng sinh sống ở các nước Scandinavi. Những chú chim này được cho là dấu hiệu của mùa đông khắc nghiệt sắp tới.

1 comment:

  1. Little by little does the trick.
    ~ Aesop

    Từng chút từng chút một là bí quyết thành công.

    ReplyDelete