Journey in Life: 08/28/12

Tuesday, August 28, 2012

Bong bóng bất động sản Trung Quốc sẽ vỡ?


Trung Quốc từ lâu đã in tiền để mua dollar và giữ tỉ giá hối đoái cố định. Trong môi trường thông thường, việc in tiền sẽ dẫn đến lạm phát. Tuy nhiên, Chính phủ Trung Quốc giữ lãi suất huy động tiền gửi thấp nhằm để lãi suất thực âm (sau khi trừ đi lạm phát), góp phần giữ tiêu thụ dân chúng ở mức thấp (chỉ chiếm 34% GDP vào năm 2010 - thấp nhất thế giới). Tuy nhiên, dân chúng ghét lãi suất âm nên rút tiền khỏi ngân hàng và đầu tư vào bất động sản. Tiếp đến là chương trình kích cầu lớn năm 2008, nhằm giữ cho nền kinh tế tăng trưởng, chủ yếu tập trung vào khuyến khích cho vay xậy dựng, cơ sở hạ tầng và nhà ở.

Kết quả là, tăng trưởng tín dụng lớn và thổi bùng lên bong bóng bất động sản. Năm 2011, bất động sản chiếm gần 10% GDP, 14% lực lượng lao động và Trung Quốc dùng nhiều xi măng tính trên đầu người nhiều hơn cả Tây Ban Nha vào lúc đỉnh điểm bong bóng xây dựng. Giá cả tăng vọt; chuyên gia Edward Chancellor của công ty quản lý đầu tư toàn cầu GMO dẫn nghiên cứu của NBER năm 2010 cho thấy giá nhà ở các thành phố lớn Trung Quốc tăng 140% trong vòng 3 năm. Mọi người đều mua nhà, thậm chí tính toán chính thức cho thấy 18% hộ gia đình ở Bắc Kinh sở hữu nhiều hơn 2 nhà và 40% căn hộ ở các thành phố chính được mua không phải để ở mà là để đầu tư, nhưng thường là để trống.

Bong bóng ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế. Chancellor dự đoán khoảng 35% nợ ngân hàng "liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến bất động sản". Các chính quyền địa phương cũng dùng đất đai làm thế chấp để vay những khoản vay lớn nhằm tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng ngày càng phức tạp, trong khi một số dự tính khác khoảng 50% GDP Trung Quốc liên quan tới thị trường bất động sản không cách này thì cách khác. Đây sẽ là bong bóng bất động sản tại thị trưởng mới nổi lớn nhất từ trước đến nay. 

Và bong bóng rồi sẽ vỡ. Đã có nhiều báo cáo thường xuyên về tình trạng chuyển tiền ra nước ngoài ở Trung Quốc khi người giàu thấy nguy hiểm với tình hình ở trong nước (xem giá nhà ở Vancouver xem)... 


Giá mà có thể chuẩn hóa


then, will getting laid be easier?

Điều cần biết trước khi "niềng" răng


cẩn thận tác dụng phụ như trênngoài những điều như đã nói ở đây :)))

Ước mơ của đàn ông


Làm thế nào để đạt được ước vọng bây giờ?

Nỗi khổ khi vợ có bầu


Not tonight dear. Maybe Later...

DEA Agent

A DEA officer stops at a ranch in Montana and talks with an old rancher.

He tells the rancher, "I need to inspect your ranch for illegally grown drugs."

The old rancher says, "Okay, but do not go in that field over there," as he points out the location.

The DEA officer verbally explodes, saying, "Mister, I have the authority of the federal government with me." Reaching into his rear pants pocket, he removes his badge and proudly displays it to the farmer. "See this badge? This badge means I am allowed to go wherever I wish, on any land. No questions asked or answers given. Have I made myself clear? Do you understand?"

The old rancher nods politely, apologizes, and goes about his chores.

A short time later, the old rancher hears loud screams and sees the DEA officer running for his life, chased close behind by the rancher's prize bull. With every step, the bull is gaining ground on the officer, and it seems likely that he'll get "horned" before he reaches safety. The officer is clearly terrified.

The old rancher throws down his tools, runs to the fence, and yells at the top of his lungs, "Your badge! Show him your badge!"

Heineken vuông


chắc chắn cảm giác sẽ ngon hơn hẳn...

Suy nghĩ như nhân viên văn phòng


trong 40 năm (FML: for my life)...