"Drive you round the bend" nghĩa là gì?

Photo courtesy Doug Wertman.

Nếu điều gì 'drives you round the bend', có nghĩa là điều đó khiến bạn thực sự buồn chán hoặc tức giận.

Ví dụ
Jane's brother practises guitar every night for hours. He drives her round the bend.
I waited for 25 minutes before my bus came this morning. Public transport drives me round the bend!

Xin lưu ý
Nếu bạn 'in the driving seat' (trên ghế lái), điều đó có nghĩa là bạn ở vị trí kiểm soát tình huống.

After Manchester United scored their third goal they were in the driving seat in the match.
In our web design company, young people are in the driving seat.

Thực tế thú vị:
NASCAR là chữ viết tắt của Hiệp hội xe đua quốc gia (National Association of Stock Car Auto Racing). Một xe đua (stock car) là xe bình thường được 'độ' để nhanh hơn và khỏe hơn để có thể chạy thi trong một cuộc đua xe.

BBC


Tags: phrase

2 Comments

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc