Journey in Life: "Culture vulture" nghĩa là gì?

Sunday, August 4, 2013

"Culture vulture" nghĩa là gì?

Photo courtesy George Vnoucek.

Nếu bạn yêu thích các môn như nghệ thuật, âm nhạc, hát kịch, mọi người có thể gọi bạn là 'culture vulture' (kền kền văn hóa).

Ví dụ
William's going to see three exhibitions and a Beethoven symphony on Saturday. That guy's such a culture vulture.
Oh, give me the Arts section of that magazine. I'm a culture vulture; I need to know what's on at the moment.

Xin lưu ý 
Một người (tranh thủ) kiếm tiền hay thủ lợi từ tình huống khó khăn của ai đó có thể được gọi là 'vulture' (kền kền). Đây là một sự sỉ nhục.

People who lend the poor money with high interest rates are vultures.

Thực tế thú vị:
Có 16 loài kền kền khác nhau. Nhiều loài đầu trọc, không có lông như bình thường, vì vậy chúng có thể ăn xác động vật chết mà không bị bẩn.

BBC

No comments:

Post a Comment