"To flock to" nghĩa là gì?

Photo courtesy Les Chatfield.

'To flock to something' mô tả sự chuyển động của nhiều người cùng tiến về một địa điểm nào đó.

Ví dụ
Thousands of people flocked to the shopping centre when the mega-sale started.
Youngsters flock to cinemas to watch the latest blockbuster action movies.

Xin lưu ý
'Birds of a feather flock together' (chim lông giống nhau thì tụ tập với nhau) là một thành ngữ có nghĩa là những người giống nhau hoặc sở thích giống nhau thường có xu hướng gần gũi nhau hoặc ủng hộ lẫn nhau (ngưu tầm ngưu, mã tầm mã).

Dictatorial presidents tend not to criticise each other’s regimes. Birds of a feather flock together.

Thực tế thú vị:
Chim sáo đá (startling) bay thành đàn hàng triệu con và cho ta thấy cảnh nhìn ngoạn mục trong mùa đông. Nhưng giờ đây không còn nhiều cảnh như vậy. Từng là một cảnh tượng phổ biến ở cả thành thị và nông thôn Vương quốc Anh, số chim sáo đá trong rừng (woodland) đã giảm một cách đáng kinh ngạc, tới 92%.

BBC


Tags: word

2 Comments

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc