Journey in Life: 05/26/13

Search This Blog

Sunday, May 26, 2013

"Last-ditch Effort" nghĩa là gì?

Khai mạc Olympic mùa hè 2008, Bắc Kinh, Trung Hoa. Photo courtesy U.S. Army.

'Last-ditch effort' có một từ mới là ditch, nghĩa là cái hào, cái rãnh hay cái mương. Thành ngữ này có nghĩa là nỗ lực cuối cùng để thành công sau nhiều lần thất bại. Nó xuất xứ từ giới quân sự, khi binh lính phải đào hào để làm tuyến phòng thủ cuối cùng.

Ví dụ
“The Olympic gymnast (cô vận động viên thể dục) had scored well (nhận được nhiều điểm tốt) on her floor exercises (cuộc biểu diễn trên sàn), but not enough to earn a medal. She knows she has one final opportunity, so she’s making a last-ditch effort (cố gắng lần chót). If she doesn’t succeed this time, she’ll likely be too old to try again at the Games in four years.”


“I’d never had much luck in my garden. Everything I’d ever planted failed to grow. I was about to give up (sắp sửa bỏ cuộc). But I thought I’d try one more time by choosing a different location. My last-ditch effort (nỗ lực cuối cùng) made all the difference. Now I’ve got more tomatoes than I know what to do with (nhiều cà chua đến mức không biết làm gì cho hết).”

VOA


Bài trước: "Leave in the Lurch" nghĩa là gì?

Popular Now