Journey in Life: 05/28/13

Search This Blog

Tuesday, May 28, 2013

"In the palm of my hand" nghĩa là gì?

Diễn viên đóng thế mạo hiểm chuyên nghiệp Leigh-Anne Vizer ngồi trên lòng bàn tay 'King Kong' phía trên thành phố Melbourne ở Australia. Ảnh: Getty Images/ Scott Barbour.

Nếu bạn nói bạn nắm giữ ai đó 'in the palm of your hand' (nắm trong lòng bàn tay), điều đó có nghĩa là bạn hoàn toàn kiểm soát người đó.

Ví dụ
Elvis Presley was a great performer; he had the audience in the palm of his hand.
Joan knew all her neighbours' shameful secrets. She felt they were in the palm of her hand.

Xin lưu ý
Nếu bạn 'give someone a hand' (giúp ai một tay), điều đó có nghĩa là bạn giúp đỡ người đó.

I know how to operate this machine. Let me give you a hand.

Thực tế thú vị:
King Kong đã xuất hiện trên màn ảnh kể từ năm 1933. Câu chuyện về chú khỉ đột khổng lồ trên một hòn đảo xa xôi yêu mến cô đào tóc vàng và sau đó trở nên điên cuồng ở New York đã được thực hiện lại vào năm 1976 và năm 2005.

BBC


Ấn tượng đầu tiên

Popular Now