Journey in Life: 06/20/13

Search This Blog

Thursday, June 20, 2013

"Cold fish" nghĩa là gì?

Cá mập voi - loài cá lớn nhất thế giới. Photo courtesy Yu Diving.

Nếu ai đó được mô tả là 'a big fish in a small pond' (con cá lớn trong một ao nhỏ), điều đó có nghĩa là họ rất quan trọng hoặc có nhiều ảnh hưởng, nhưng chỉ trong một lĩnh vực hay một nhóm nhỏ mà thôi (giống 'cầu thủ lớn... của những trận đấu nhỏ :D).

Ví dụ
Paul is a manager of a small company; he likes to be a big fish in a small pond.
Jane might think she has power but she's just a big fish in a small pond.

Xin lưu ý
Nếu ai đó được mô tả là 'a cold fish' (con cá lạnh), điều đó có nghĩa là họ không thân thiện và không để lộ cảm xúc.

Julie's a cold fish; she never speaks to anyone in the office.

Thực tế thú vị:
Cá mập voi là loài cá lớn nhất thế giới, con dài nhất từng được ghi nhận dài hơn 13 mét. Những con cá này ăn bằng cách lọc vô hại, hút các sinh vật phù du (plankton) và cá nhỏ. Những cá mập đốm vàng đặc biệt này được tìm thấy ở khắp các đại dương trên thế giới, nhất là quanh các vùng nước ấm và nhiệt đới xung quanh đường xích đạo.

BBC


The Wisdom of Dr. Sagan


Previous post: Think twice

Advice from Carl Sagan
Transform_Sep 30
Transform_Oct 2
Are you a born scientist?

Popular Now